Svårlösliga salter

Kalciumkarbonat är ett svårlösligt salt. I naturen förekommer kalciumkarbonat som marmor eller kalksten. Den kemiska sammansättningen är CaCO3. Ett annat svårlösligt salt är silverklorid, AgCl. Det kan användas för att testa om en lösning innehåller klorjoner.

I en formelenhet ingår en kalciumjon och en karbonatjon. Om man droppar saltsyra på kalksten, börjar det bubbla. Det bildas koldioxid. Man säger att vätejonerna i syran är reagens på karbonatjonen. Med ett reagens utför man en analys.