Metallers reakton med halogener

Halogen betyder saltbildare. Grundämnena i denna grupp bildar lätt salter. I ett slutet kärl med klorgas läggs en bit natrium. Natriumbiten kommer att förändras till ett vitt pulver och den gulgröna färgen hos klorgasen försvinner. Natrium och klor reagerar med varandra, och det bildas vanligt koksalt, natriumklorid.

Vid namngivning av salterna används metallens namn+ halogenens namn + ändelsen -id.