Neutralisation

Både syror och baser är frätande. Syror har överskott av vätejoner, baser har överskott av hydroxidjoner. Om man blandar en bas och en syra, kommer vätejonerna och hydroxidjonerna att bilda vatten. De andra jonerna från syra och bas bildar salt. Det har bildats en ofarlig saltlösning som varken är sur eller basisk. Den är neutral. Reaktionen kallas för neutralisation.

Syra + bas —» salt + vatten.