Kristaller

Salter är byggda av joner. Jonerna dras till varandra genom elektriska krafter. När jonerna kommer tillräckligt nära varandra, packas de i ett regelbundet mönster. Det bildas en kristall, som utbreder sig i alla riktningar. Vanligt koksalt bildar kubiska kristaller. Andra salter kan ha annan kristallform. Kristallens form beror på jonernas storlek och sammansättning. NaCl talar om hur många joner som ingår i en neutral formelenhet. Kopparklorid har sammansättningen CuCl2 med tre joner nämligen Cu+-jon och två stycken Cl-joner. Na2SO4 är formeln för natriumsulfat som också har 3 joner nämligen två stycken Na+-joner och en SO42--jon.