Metaller

Metaller är grundämnen som leder elektricitet och värme. De är formbara och har i allmänhet höga smältpunkter. Ett undantag är kvicksilver som är flytande vid rumstemperatur och smälter vid -38 grader. Metallerna är ofta hårda och har hög densitet, men litium och natrium är mjuka och har låg densitet. Atomerna i metaller hålls ihop av metallbindning.

Några metaller:

Metall
Smältpunkt °C
Densitet kg/dm3
Aluminium
1100
2,7
Guld
1063
19.3
Järn
1539
7,9
Koppar
1084
8,96
Kadmium
321
8,65
Platina
1768
21,45