Legering

Legering är en blandning av olika metaller, som smälts samman till en enhetlig massa. Ibland kan ämnen som inte är metaller ingå i en legering. Legeringar får andra egenskaper än de metaller som ingår i legeringen. En legering kan betraktas som en fast lösning. I en legering ligger atomerna från de olika metallerna jämnt fördelade.

Legering
Metaller i legeringen
Egenskaper eller användning 
Lödtenn
Tenn + bly
Låg smältpunkt
Brons
Koppar + tenn
Hårdare än koppar och smälter lättare
Rostfritt stål
Järn + nickel + krom
Motståndskraftigt mot rost
Amalgam
Kvicksilver + annan metall
Fasta eller flytande beroende på halten annan metall.
Smyckeguld
Guld + koppar
Hårdare än rent guld
Mässing
Tenn+Koppar