Metallbindning

Joner binds till varandra av jonbindningar, molekyler bildas genom molekylbindningar, och i metallerna finns metallbindning. En metall består av neutrala atomer, och elektronerna kan flyta fritt mellan atomerna. Det är detta som gör att metallerna är goda ledare av elektricitet. Värme leds också lätt, eftersom det är en rörlighet mellan atomerna och denna fortplantar sig genom metallen.