Metanserien

Det enklaste ämnet är metan, som innehåller en kolatom och 4 väteatomer. För varje nytt ämne byggs kolkedjan på med en kolatom och två väteatomer. En allmän molekylformel för ett mättat kolväte kan därför skrivas CnH2n+2. Metanseriens kolväten benämnes också alkaner. Molekylformeln (eller summaformeln) anger hur många atomer som ingår i molekylen. Hur atomerna är bundna till varandra kan visas med

Metan tillhör de gaser som bidrar till växthuseffekten. Stora mängder metan kan bildas i kärr, myrmarker, soptippar och risfält. Dessutom släpps mycket metan ut  i atmosfären när vi utvinner olja, gas och kol.

Tabell över några kolväten i metanserien.

Namn
Molekyl-
formel
Kok-
punkt C°
Tillstånd
Ingår i
Metan
CH4
-161
Gas
Naturgas
Etan
C2H6
-89
Gas
Naturgas
Propan
C3H8
-45
Gas
Gasol
Butan
C4H10
1
Gas
Gasol
Pentan
C5H12
36
Vätska
Bensin
Hexan
C6H14
69
Vätska
Bensin
Heptan
C7H16
98
Vätska
Bensin
Oktan
C8H18
128
Vätska
Bensin
Hexadekan
C16H34
287
Fast
Vax
Heptadekan
C17H36
303
Fast
Paraffin