Hybrid-DNA

1.Bakterier innehåller bara en kromosom, men dessutom finns det en plasmid, som är bärare av arvsanlag. Celler från en växt eller ett djur väljs ut.

2.Plasmider från bakterier isoleras, och genen (DNA) renas. (Rosa i figuren).

3.Genen ympas in i plasmiden. Den består nu delvis av de egna anlagen och delvis av de inympade. Arvsmassan i plasmiden kallas hybrid-DNA.

4.Bakterier med hybrid-DNA kan nu tillverka viktiga ämnen, som har sitt ursprung hos andra organismer.