Reduktionsdelning - meios

För att nya växtplantor och djurens ungar skall få samma antal kromosomer i sina celler som föräldragenerationen, måste könscellerna ha halva antalet kromosomer. Halveringen (reduceringen) av kromosomtalet sker när könscellerna bildas.

Från en modercell i äggstock eller testikel påbörjas en celldelning på samma sätt som vid den vanliga celldelningen. Figurerna visar vilstadium och profas, där kromosomerna blivit synliga och kärnmembranet börjat lösas upp.

Under meiosen lägger sig kromosomerna i cellens mittplan, men till skillnad från mitosen, delas de inte fullständigt på längden. En kromosom från varje par, vandrar odelad mot cellens ändar.

Som resultat av delningen bildas två celler med halva antalet kromosomer. Därmed är själva reduktionsdelningen färdig.
De nya cellerna delar sig en gång till. Vid denna delning klyvs kromosomerna på längden.

Som slutresultat bildas 4 nya sädesceller från varje modercell. I kvinnans äggstock sker delningen på samma sätt, men tre av cellerna kommer att tillbakabildas.Det utvecklas bara ett moget ägg under en menstruationscykel.