Vanlig celldelning - mitos

Den vanliga celldelningen, mitosen, äger rum när nya celler skall bildas. Det sker när organismen tillväxer och när gamla celler behöver ersättas. Under celldelningen fördubblas kromosommassan och fördelas på två nya celler. De nya cellerna får samma kromosomtal som modercellen.

Interfas. Interfasen är cellens vilstadium. Kromosomerna är utbredda i kärnan och är inte synliga i mikroskop.

Profas. Under profasen dras kromerna ihop och blir synliga. Kromosommassan fördubblas och kromosomerna delas nästan fullständigt på längden. Kärnmembranet börjar lösas upp.

Metafas. Kärnmembranet har lösts upp helt. Kromosomerna har lagt sig parvis i cellens mittplan. Tunna proteintrådar drar kromosomdelarna mot cellens båda ändar. (I figuren är ett kromosompar rött, och det andra grönt).

Anafas. Kromosomerna är fullständig delade på längden. Proteintrådarna drar isär de helt kompletta kromosomerna, som vandrar mot cellens ändar (poler).

Telofas. Under detta delningsstadium samlas kromosomerna. Det utvecklas ett kärnmembran, och mellan de båda nya kärnorna bildas ett nytt cellmembran.

Interfas

Profas

Metafas

Anafas

Telofas

Det har bildats två nya celler med exakt samma kromosomuppsättning som modercellen.