Lukten

Vårt luktorgan sitter i övre delen av näshålan. I näshålans slemhinnor finns sinnesceller som reagerar för gaser som kommer i kontakt med dem. Då skickas en signal till luktcentrat i hjärnan.

Vi har möjlighet att känna oändligt många olika dofter eftersom det finns åtta olika typer av luktceller som kan kombineras på skilda sätt. Nya dofter registreras genast, men efter en stund vänjer sig luktsinnet så att vi inte längre lägger märke till lukten.

Doft Stank

De flesta tycker nog rosor doftar gott. Ur rosen utvinns olja som bland annat används till parfymindustrin

Skunken lever i Nord- och sydamerika. Nä de känner sig hotade sprutar de ut en starkt illaluktande vätska från körtlar vid analöppningen.