Örat

Öronen är våra hörselorgan. De överför ljudvågor inom intervallet 16-20000 Hz till nervimpulser. Örat består av ytteröra, mellanöra och inneröra.

Hur örat tolkar ljudvågor

Ytterörat fångar upp ljudvågor som förs genom hörselgången till trumhinnan, där mellanörat börjar. Den tunna trumhinnan börjar svänga i takt med ljudvågorna. Svängningarna påverkar hörselbenen, (hammaren, städet och stigbygeln), som i sin tur förstärker trumhinnans svängningar innan de når snäckan i innerörat.

Snäckan är spiralformad och innehåller en vätska. I vätskan uppkommer tryckvågor när snäckan nås av ljudvågorna. Tryckvågorna påverkar hörselcellerna i snäckan som då skickar impulser via hörselnerven till hjärnans hörselcentra.

I örat finns även balansorganen

Bredvid snäckan i innerörat finns kroppens balansorgan. Det består av vätskefyllda båggångar. Vätskan kommer i rörelse när vi rör på huvudet. Rörelserna i vätskan registreras av sinnesceller som informerar hjärnan om huvudets läge och rörelser.

Ögats uppbyggnad