Gömfröiga växter

Inneslutna frön - som namet antyder


De gömfröiga växternas frön är - till skillnad från de nakenfröiga - alltid inneslutna i de så kallade foderbladen.

När ett frö gror växer det ut en rot samt små blad som sticker upp över marken. Dessa blad kallas hjärtblad och de försvinner vanligtvis när växten har fått sina vanliga blad. Hjärtbladens uppgift är att förse växten med energi tills de riktiga bladen har bildats.

De gömfröiga växterna delas in i:

Enhjärtbladiga

som bara utvecklar ett hjärtblad vilket ser ut ungefär som ett rör. Inom gruppen är gräs, starr, liljor och orkidéer vanliga.

Tvåhjärtbladiga

växter som utvecklar två hjärtblad vilka sitter mitt emot varandra på växtens stam. Till de tvåhjärtbladiga växterna hör vallmoväxter, ljungväxter, lövträd till exempel björk.
Maskros

Gömfröiga växter