Nakenfröiga växter

Allmänt

Hos de nakenfröiga växterna saknas kronblad, foderblad, fruktämne och pistill. Fröämnet sitter öppet.

Nakenfröiga växter i Sverige

Barrträden tall, gran, lärkträd och en, är de enda vilda växterna i Sverige som tillhör de nakenfröiga växterna. Han- och honblommor sitter oftast på samma träd. Enen har i de flesta fall ett busklikt växtsätt, men kan ibland bli ett högt träd. Frukterna är bär, som under sin tillväxt är gröna, men mot slutet av andra året blir de blåa.

Pollinering

Pollineringen hos de nakenfröiga växterna sker endast med vindens hjälp. Pollen kan under blomningen spridas över stora områden och täcka marker och vattensamlingar. Honblommorna bildar kottar som så småningom förvedas. Hanblommorna är mjuka, axlika ståndarsamlingar med stor rikedom på pollen.

 

Maskros

Gran

Körsbär

Enbuske

Näckros

Hanblomma hos tall

Näckros

Tallkotte

Näckros

Enträd