Botanik

Det finns en mängd olika sorters växtarter. En del är väldigt små medan andra är stora. De gröna växterna har ämnet klorofyll gemensamt. Klorofyllet hjälper växterna att tillverka sin egen näring av energin i solljuset och ämnen från luften och vattnet. Processen kallas fotosyntes.

De olika växtarterna delas in i två huvudgrupper:

Fanerogamer (fröväxter eller blomväxter)
Kryptogamer (sporväxter)