Inledning Fanerogamer

Blommor och frön

Fanerogamer har rot, stam med blad och blommor. Roten suger upp vatten och stammen transporterar vattnet till bladen där den livsviktiga fotosyntesen äger rum. Gemensamt för alla fanerogamer är att de blommar och bildar frön, som i sin tur ger upphov till nya plantor. Blomman innehåller fanerogamernas könliga fortplantningsorgan. Fanerogamer delas in i två grupper beroende på frönas placering och utveckling:

* Nakenfröiga växter
* Gömfröiga växter