Gräs

Viktiga sädesslag


Gräsfamiljen tillhör de enhjärtbladiga växterna. Blomman består av tre ståndare och en pistill. och pollinationen sker med vindens hjälp.

Blommorna sitter i ett ax (ex korn och vete) eller vippa (ex ris och havre). Bland gräsen finner vi några av världens viktigaste sädesslag - ris, vete och majs.

Till höger de fyra sädesslagen vete, korn, råg och havre.

 

Körsbär Näckros Körsbär Näckros    

Vete

Korn

Råg

Havre