Fanerogamernas uppbyggnad

Fanerogamer (blomväxter) har rot, stam (stjälk) med blad (barr) och blommor. Förökningen sker genom frön som utvecklas ur honliga könsceller i en blomma. Pistill, med fruktämne, stift och märke utgör de honliga delarna i blomman. Ståndaren med knapp och sträng utgör de hanliga delarna.

I ståndarna frigörs små pollenkorn som med vind eller med insekter kan föras till andra blommor och befrukta dessa. Många blommor har vackra kronblad som kan locka till sig insekter. I blomman finner då insekterna viktiga födoämnen till exempel nektar och pollen.

 

Maskros

En blommas uppbyggnad