Fanerogamernas fortplantning

Pollinering kan ske både inom blomman och mellan olika blommor

Ståndare och pistill

Fanerogamernas fortplantning sker i blomman. Där bildas pollen av ståndarna som är blommans hanorgan. Pollenkornen innehåller hanceller. I blomman finns även pistillen som är blommans honorgan. I pistillens fruktämne finns fröämnen med äggceller.

Befruktning

Befruktningen sker i fröämnena som sedan utvecklas till frön. Fruktämnet utvecklas till en frukt. För att en befruktning ska ske måste pollen föras över från ståndare till pistill. Pollen kommer antingen från blommans egna ståndare eller från andra blommor av samma art. Pollen fastnar på pistillens övre del, märket. Pollineringen kan ske med hjälp av vind eller insekter.

 

Maskros

Ståndare

Körsbär

Pistill

Näckros

Blommans olika delar