Insektspollination

Blommor och insekter i samarbete

Allmänt

För att befruktning skall kunna ske, måste pollenkorn först föras över från ståndare till märket på pistillen. Detta sker ofta med hjälp av insekter. Insekterna besöker blommorna för att samla föda, som antingen består av pollen, som är proteinrikt, eller nektar, som är den söta blomsaften. Insektpollinerade växter har ofta starka dofter eller färgade kronblad.

Olika typer av insekter pollinerar olika blommor

Blommor och insekter är anpassade till varandra så att blommor som har grunda blommor pollineras av exempelvis flugor. Blommor som är djupare kan pollineras av fjärilar, som har en lång sugsnabel. Hos insektpollinerade växter är pollenkornen ofta klibbiga eller håriga, och det bildas små mängder pollen i jämförelse med vindpollinerade växter. Pollination kan också ske med hjälp av kolibrier eller fladdermöss.

Blomman lurar insekten

Några kronblad hos guckuskon bildar en skålformad underläpp. Insekter som faller ner i den, måste de ta sig ut genom att krypa på baksidan av läppen, som är hårig. När de tränger sig ut ur blomman, fastnar pollen på huvudet, och pollenet kan föras vidare till nästa blomma.

 

Maskros

Pistillens uppbyggnad

Körsbär

Pollination med insekt

Näckros

Guckuskon gillrar en fälla