Vindpollination

Hos vindpollinerade växter är blommorna mycket enkla. De saknar doft och starka färger.Våra lövträd, barrträd och gräs pollineras med hjälp av vinden. Vindpollinerade växter bildar stora mängder pollen, som är lätta och ofta har vingar, som gör att de flyger lätt. Pistillmärkena är ofta stora och yviga. Träd och buskar blommar tidigt på våren innan bladen har slagit ut.

 

Maskros

Körsbär

Exempel på vindpollinerade växter