Växternas befruktning

Befruktningen börjar med att ett pollenkorn


När ett pollenkorn fastnat på pistillens märke, växer det ut en pollenslang. Pollenkornet bildar två hanceller. Hancellerna motsvarar djurens sädesceller.

Ägget befruktas i fröämnet

När pollenslangen når ner till fröämnet, befruktas äggcellen av en hankärna. Det befruktade ägget utvecklar en grodd, som kommer att bilda en ny planta. Den andra hancellen kommer att bilda frövita tillsammans med en annan cell i fröämnet.

Frukt och fröspridning (länk)

 

Maskros

Opollinerad pistill

Näckros

En pollenslang och två
hanceller bildas

Körsbär

Den ena av hancellerna
befruktar äggcellen