Könlös fortplantning

Utlöpare och skott

Vissa växter förökar sig könlöst genom att låta utlöpare växa ut från rötterna eller stammen. Utlöparna slår rot och utvecklar plantor på nya platser i närheten (exempel på det är smultron och jordgubbar).

Hos till exempel potatisen fungerar det på ett annat sätt. Där växer det fram en ny potatisplanta direkt ur (sätt)potatisen. Sättpotatisen tas från föregående års skörd. Att sätta ett blomskott är en könlös förökning av växten.

 

 

Maskros

Potatis