Stärkelseväxter

Stärkelseväxter är viktiga för den globala produktionen av livsmedel och kreatursföda, de används också vid framställningen av biobränslen

Ris

är ett av världens viktigaste sädesslag. Ris planteras vanligen för hand på vattendränkta fält eller terrasserade bergsluttningar, som torrläggs när riset börjar mogna. Risodling kräver stor tillgång på arbetskraft. Huvuddelen av världens ris produceras i asiatiska länder, men även Brasilien, USA och Italien har odling.

Vete

har blivit världens viktigaste sädesslag, och utsatts för omfattande förädlingsverksamhet. Man försöker förena goda egenskaper hos olika sorter, så att de skall passa för varierande odlingsförhållanden.

Majs

tillhör gräsfamiljen, är ettårigt och kan bli upp till 6 m högt. Den är inte känd som vild växt, men som kulturväxt förekommer många sorter och har mycket stor betydelse. Majsen har den största betydelsen som kreatursfoder, men som människoföda används den bland annat som majsmjöl, pop corn och majsflingor (corn flakes).

Potatis

har sitt ursprung i Sydamerika. Den bildar underjordiska stamknölar, som är stärkelserika. Potatisen fördes till Europa i slutet av 1500-talet, och i Sverige började den odlas i större omfattning vid slutet av 1700-talet. Potatisen är lättodlad och har blivit en av de viktigaste näringsväxterna I Europa.

Brödfruktsträdet

har troligen sitt ursprung i Sydostasien. Det ger stora frukter på 1 à 2 kg. Frukterna är rika på stärkelse och socker. Vid anrättning klyvs frukterna eller stöts till en massa som rostas.

Stärkelse blir till bränsle

Stärkelse- och sockerinnehållande växter används i framställningen av biobränslet etanol. Exempel på råvaror är säd, potatis, sockerbetor, sockerrör och vissa frukter.
Maskros

Ris

Körsbär

Vete

Näckros

Majs

Näckros

Potatis

Näckros

Brödfrukter