Alger

Algerna (Algae) bildar en stor och skiftande grupp bland växterna. De lever dels i vatten (både i salt, sött och bräckt vatten), fastsittande på bottnen eller fritt i vattnet som plankton, dels på land där de ofta lever i symbios med svampar och bildar då lavar. När växter eller djur lever tillsammans och organismerna har nytta av varandra så säger man att de lever i symbios. Alger kan vara encelliga eller flercelliga och de finns i väldigt varierande storlekar. De allra flesta är mikroskopiskt små och de svävar fritt i vattnet. Dessa ser vi bara när de förekommer i stor mängd som vattenblomning eller som luddiga täcken på t.ex. stenar, träd och bropålar.

Alla grönalger innehåller klorofyll och de är s k. bålväxter, vilket innebär att de har bål istället för rot, stam och blad. Klorofyllet gör att de kan bilda näring och syre med hjälp av solljuset. Bruna och röda alger innehåller andra färgpigment som har samma funktion som klorofyllet. De organiska ämnen som bildas utgör urnäringen för havens djur.

Maskros