Algers användning

Vi använder alger inom vissa industrier, för att t.ex. framställa läkemedel, godis, glass och olika bakverk. Brunalger används ofta som gödselmedel. Alger används även till foder och till människoföda. Troligen kommer algerna att få stor betydelse som livsmedel i framtiden.