Brunalger

Dessa alger är flercelliga, ofta stora och har både könlig och könlös förökning. Deras klorofyll är dolt av ett brunt färgåmne. Detta gör att de kan tillgodogöra sig solljuset på större djup än gröna alger. Brunalger lever vanligtvis i kallare hav och vid Sveriges kuster finns bl.a. blad-, blås- och sågtång. Hos många arter är bålen försedd med flytblåsor.

Maskros

Flytblåsor