Kiselalger

Dessa är mikroskopiskt små encelliga alger, som ofta bildar kolonier. Förökningen sker i allmänhet könlöst. De lever i sött och salt vatten, antingen som fastsittande eller som plankton. Skalen från döda kiselalger bildar stora avlagringar av kiselgur i vatten eller andra fuktiga miljöer. Kiselgur är en vitaktig och porös jordart.