Grönalger

Dessa alger varierar i utseende men de har alla den gröna färgen gemensamt. Grönalger brukar i dagligt tal kallas för sjögräs. Algerna är antingen encelliga eller flercelliga. De förökar sig både könligt och könlöst och de finns i sötvatten, saltvatten och på land.

Grönalger som finns i vatten lever i det övre vattenskiktet eftersom de inte kan tillgodogöra sig solljuset längre ned. De är antingen fastsittande på botten eller fritt svävande i vattnet. Grönslick och tarmtång är exempel på alger som sitter fast medan t.ex. volvox är en alg som svävar fritt. Den sistnämnda brukar kunna orsaka algblomning.