Rödalger

Rödalger är med få undantag flercelliga och förökningen sker antingen könligt eller könlöst. De förekommer både som enkelt trådformade och i mer komplexa former. De flesta rödalger lever i saltvatten. Algernas klorofyll döljs av röda och blå färgämnen vilket gör att de kan utnyttja solljuset på ännu större djup än brunalgerna. Man kan finna rödalger på 200 meters djup. Karagentång och korallalg är exempel på rödalger.