Fritt svävande alger

Än i dag lever de flesta alger i vattnet där de tjänar som föda åt vattendjur. Dessa i vattnet fritt svävande alger kallas för plankton. Till och med världens största däggdjur, blåvalen, lever på plankton. Alger som sitter fast på bottnen växer inte längre ner under vattenytan än att deras behov av solenergi kan fyllas. Detta innebär att de inte växer längre ner än 30 meter. I tropiska hav med klart vatten kan de växa ca 150 m under vattenytan.

Algerna var bland de första växterna på jorden för ca 1,5 miljarder år sedan och de var de första som producerade sin egen föda. Detta medförde att algerna blev energirika organiska ämnen som kom att bli näring åt djuren. I urhavet startade alltså algerna det organiska livet på jorden och de är idag grunden för näringskedjan, från små organismer till stora rovdjur.