Tång

En storvuxen alg som skyddar småfisk


Det finns alger som är större än andra. De kallas för tång. Det är framför allt alger som växer nära havsstränderna som brukar kallas för tång. En av de största algerna är den fastsittande tångarten Macrocystis som kan bli upp till 100 meter lång. I Sverige är brun blåstång den allra vanligaste tångarten. Den är mycket omtyckt som skydd av småfiskar, musslor och olika kräftdjur.

Nervtången växer djupast

Den tångart som växer djupast i havet är nervtången som kan finnas ner till 40 m djup. Mindra alger kan växa djupare, i svenska vatten förekommer rödalgen på upp till 80 meters djup och i varmare vatten ned till ca 250 meter.
Maskros