Flagellater

Gruppen består av encelliga alger som är gulbruna till färgen. De är gisselorganismer som omges av ett cellulosaskal och två mot varandra vinkelräta flimmerhår. Man kan säga att gisselorganismer bildar en övergång mellan växter och djur, dvs de kan vara antingen djur eller växter och räknas därför vara nära släkt med djur. Till gisselorganismerna hör bl.a. urdjur.