Ormbunkar

Kärlkryptogamer som liknar fröväxterna


Ormbunkar, fräken- och lummerväxter, är så kallade kärlväxter (kärlkryptogamer) med rot, stam och blad. Det är denna grupp av kryptogamer som mest liknar fröväxterna (fanerogamerna). Rötterna suger upp vatten ur marken, och genom kärlsystemet transporteras vatten till växtens olika delar.

Hos ormbunkarna utgår rötterna från en jordstam, hos stensötan är den söt och smakar lakrits. De har inga blommor utan förökningen sker istället med hjälp av sporer.

 

Maskros