Den geocentriska världsbilden

Under antikens Grekland växte en ny världsbild fram, den geocentriska. Denna världsbild kom att råda ungefär mellan 500 f.kr - 1500 e.kr. Det fanns många bland de gamla grekerna som hade mer eller mindre bra förklaringar till hur universum fungerade. Den mest kände hette Aristoteles och levde på 300-talet e.kr. Aristoteles var mycket inflytelserik. Han samlade ihop de tankar och kunskaper som fanns om universum och konstaterade bland annat att:

* Jorden är rund och i universums centrum
* Universum är indelat i ett stort antal sfärer eller cirklar som roterar kring jorden. På den yttersta sfären/cirkeln sitter stjärnorna fast
* Utanför alla sfärerna finns Gud

* All materia består av eld, luft, jord och vatten

Aristoteles tankar om universum kom att kallas för den geocentriska världsbilden. Det konstiga ordet geocentrisk betyder just att jorden är i centrum.

Den katolska kyrkan gillade Aristoteles förklaring av universum. Det gav den geocentriska världsbilden stor makt och den kom att leva väldigt länge trots att det fanns många som ifrågasatte den.