Ostkupan

Omkring 2000 år f.kr. fanns åtminstone tre olika kulturer som hade börjat observera planeter och deras rörelser. I Babylon kände man till 5 st planeter och man hade även räknat ut tidpunkter för sol- och månförmörkelse. Denna tidiga uppfattning eller modell om hur man trodde att universum fungerade kallas för "Ostkupan". Man tänkte sig helt enkelt att jorden var platt och att himlen var ett slags glasvalv som stjärnorna, solen och planeterna satt fast på.