Den moderna världsbilden

När 1900-talet tog sin början klev den berömde Albert Einstein in på den vetenskapliga scenen. Han arbetade på det schweiziska patentverket och revolutionerade fysiken med sin relativitetsteori. Einsteins teorier gav ett nytt sätt att förklara och beräkna planeternas rörelser och verkar stämma även idag. Nu kunde man återigen förklara planeten Merkurius rörelser.

Egentligen hade inte Newton helt fel. Hans beräkningar stämmer vid låg hastighet och små föremål, men vid höga hastigheter och så stora föremål som planeter måste man använda Einsteins teorier istället.

Tillsammans med en rad andra vetenskapsmän, upptäckter och forskningsresultat formades den moderna världsbild som vi har idag.

* Universum har ingen medelpunkt
* Universum expanderar (utvidgas)
* Jorden är rund och rör sig kring solen i en nästan exakt cirkelformad bana
* Solen är en medelstor stjärna bland miljarder andra
* Solen ingår i stjärnhopen (galaxen) Vintergatan
* Einsteins allmänna relativitetsteori, (gravitationsteori), förklarar planeternas och andra himlakroppars rörelser

* Vi känner universums kemiska struktur och uppbyggnad

Vad vet vi inte?

* Det är mycket svårt att bestämma stjärnors och galaxers avstånd, i alla fall om de ligger mycket långt bort (flera miljarder ljusår). Det finns olika metoder för detta och ingen fungerar exakt. Trots allt ger dessa olika metoder ungefär samma resultat, vilket gör det möjligt att uppskatta ungefärliga avstånd till avlägsna stjärnor.
* Det verkar finnas något som kan kallas "mörk materia" i universum, materia som vi inte kan se och alltså inte sänder ut eller reflekterar ljus. Den måste finnas där men ingen vet helt säkert vad den är eller hur den fungerar.
* Vi vet inte så värst mycket om svarta hål, eftersom de inte sänder ut något ljus och vi vet inte heller varför Big Bang inträffade.
* Vi vet inte om universum är oändligt eller inte. Det beror på hur mycket materia universum innehåller, dvs om det är slutet eller öppet.
* Vi känner inte till universums exakta ålder, bara att det är mellan 10 - 20 miljarder år.