Elektronhopp

Elektronerna kan vandra mellan de olika skalen. Om en atom tar emot energi kan det innebära att en elektron "hoppar" ut till ett yttre skal. När sedan elektronen hoppar tillbaka avger atomen samtidigt sin överskottsenergi i form av ljus.
Det är detta som är förklaringen till varför ljus sänds ut från en eld. När ett ämne brinner sker atomer och energi sänds ut i form av ljus. Denna upptäckt, att elektronerna hoppar mellan olika energiskal, gav upphov till en ny gren inom fysiken, kvantfysik. Det var en rad olika experiment och upptäckter som fick sin förklaring i början av 1900-talet. Bland annat upptäcktes att energi som sänds ut från en atom alltid sänds ut i "paket" av bestämd storlek. Energipaketens storlek beror på hur långa elektronernas hopp är. Om en elektron gör ett långt hopp atomen ut energirikt blått ljus. Om en elektron gör ett kort hopp sänder atomen ut energifattigt rött ljus. Elektronhoppen förklarade också Wilhelm Röntgens upptäckt att en obekant osynlig strålning kunde gå genom mänsklig vävnad. Denna strålning fick namnet röntgenstrålning.