Historik

All materia är uppbyggd av molekyler som i sin tur består atomer. Ordet atom kommer från grekiskans atomos, som betyder odelbar. På 400-talet f Kr levde den grekiske filosofen Demokritos. Enligt hans teorier bestod materien av små odelbara atomer. Det dröjde dock mycket lång tid innan Demokritos teorier fick genomslagskraft. Först på 1800-talet återupptogs teorin atomer. Sedan dess har forskare och vetenskapsmän funderat mycket på hur atomen egentligen ser ut. Atomernaär nämligen så små att ingen någonsin har sett dem. Ändå kan man tack vare experiment och matematiska teorier räkna ut hur en atom ser ut och hur den är uppbyggd. En sak som vi lärt oss med tiden och vet helt säkert är att atomerna inte alls är odelbara. Atomen innehåller ett antal andra och ännu mindre partiklar.