Strålning

Strålning kan vara av olika slag, t ex elektromagnetisk strålning. Den som sänds ut från elektronmolnet, när elektronerna byter energinivå, är elektromagnetisk strålning med en viss våglängd. Det är inte bara elektronmolnet som innehåller energi. Strålning kan också komma från atomkärnan. Det sker när en atomkärna innehåller för mycket energi och vill göra sig av med energi. En sådan atomkärna kallas instabil. En instabil atomkärna gör sig av med energi på olika sätt. Det kan t ex ske genom att partiklar i atomkärnan omvandlas eller sliter sig loss och lämnar atomen. Atomen sönderfaller. Sönderfall betyder alltså att atomkärnans uppbyggnad förändras. När ett ämne sönderfaller sänds energi ut i form av strålning och ett nytt ämne bildas eftersom antalet protoner ändras. Det finns tre sorters strålning som kan sändas ut från atomkärnan. Sådan strålning kallas joniserande strålning, eftersom den kan slå bort elektroner ur atomer och därmed bilda joner:

* Alfastrålning - En skur av alfapartiklar (heliumkärnor). Två neutroner och två protoner, (alltså en heliumkärna), lämnar atomkärnan.
* Betastrålning - En skur av betapartiklar (elektroner). En proton omvandlas till en neutron och en skur av betapartiklar lämnar atomkärnan.
* Gammastrålning - Elektromagnetisk strålning med mycket hög frekvens. Uppstår vid omvandlingar i kärnan, t ex vid betasönderfall.