Blandningar

Materien förekommer i de allra flesta fall som blandningar. Rena ämnen är ovanliga i naturen. Uppslamning och emulsion är exempel på blandningar med vatten. Luft är en gasblandning. Alla ämnen som ingår i en blandning kan separeras, skiljas åt. Blandningar kan även vara fasta. Ett sådant exempel är malm.

Materien kan vara gasformig, flytande eller fast. Vilket tillstånd materien befinner sig i beror på temperatur och tryck. Gaser kan kylas ned till lägre temperaturer och kondenserar då till vätska.

Vatten förekommer som vätska mellan 0 och 100 grader - som fast is under 0 grader och som vattenånga över 100 grader.

Även fasta ämnen som metaller kan upphettas så att de först smälter och sedan förgasas.