Emulsion

När lösta partiklar håller sig svävande i lösningsmedlet utan att sjunka till botten eller stiga till ytan, kallas blandningen för emulsion. Diskmedel hälls i diskvattnet för att finfördela fett och andra ämnen, så att de håller sig svävande. Diskmedlet kallas därför emulgeringsmedel.

Mjölk är ett annat exempel på emulsion. Mjölk består till största delen av vatten som innehåller olika lösta ämnen. På mejeriet har fettet finfördelats till så små partiklar, att de kan hålla sig svävande i vattnet istället för att flyta upp till ytan. I mjölk fungerar proteinerna som emulgeringsmedel.