Vad är kemi?

Kemi är läran om materien. En del av egenskaperna som materien har, t.ex. lukt och smak, kan vi avgöra med våra sinnen.
Men många gånger krävs kemiska experiment.

Det kan t. ex. vara: Densitet, brännbarhet, smältpunkt, kokpunkt, löslighet, hårdhet, förmåga att leda ström eller värme.
För att bringa ordning bland alla ämnen, sorterar vi in dem i olika grupper. De båda huvudgrupperna är grundämnen och kemiska föreningar. Ämnen kan sedan vara fasta, flytande eller gasformiga vilket kallas för ämnenas aggregationstillstånd.