Att skilja ämnen

Blandningar innehåller ofta ämnen som man inte är intresserad av. Det finns olika metoder för att skilja ut ämnen som man vill ta vara på. Vanliga metoder är:

* Sedimentering
* Centrifugering
* Filtrering
* Destillation

* Indunstning
* Extraktion
* Kromatografi
* Dialys