Kromatografi

Ordet kromatografi betyder "skriva med färg", och har sitt ursprung i grekiskan. Kromatografi är en gemensam benämning för flera olika metoder. De olika metoderna är betydelsefulla vid separation av ämnen som är lösta i vätskor. Papperskromatografi är en enkel metod, men vi skall även nämna gaskromatografi och kolonnkromatografi.