Destillation

Destillation kan användas när man vill skilja ämnena i en lösning, eller skilja en blandning av vätskor, där vätskorna har olika kokpunkt.
Om kokpunkten för två vätskor som ska separeras inte skiljer sig så mycket kan upprepad destillation vara nödvändig.

Destillation av vattenlösning: Havsvatten kokas så att vattenånga bildas. Ångan får passera genom en kylare där den kondenserar och övergår till vätska. Vattnet är fritt från lösta ämnen och kallas destillerat vatten. Salterna stannar kvar i kokkärlet.

Destillation av vätskor: Vid jäsning av sockerhaltiga ämnen bildas alkoholen etanol. Etanol har en lägre kokpunkt än vatten, och kan skiljas från vattenlösningen genom destillation. På samma sätt upphettas råolja i ett oljeraffinaderi. Vid raffineringen kan man skilja ut olika oljor, flygbränsle, bensin och gaser.

Destillation av gaser: Ämnen med en väldigt låg kokpunkt förekommer naturligt som gaser. Även gaserna går att destillera om man först kyler ned dem till flytande form. När gaserna i luften separeras änvänds destillation.