Sedimentering

Fasta ämnen i en uppslamning sjunker till botten, om uppslamningen får stå tillräckligt länge. Man säger att det fasta ämnet sedimenterar. Efter sedimentationen kan vätskan hällas bort. Detta kallas dekantering.

Vid dekantering kan det vara svårt att få bort all vätska från uppslamningen och små partiklar kan hålla sig svävande i vätskefasen. Då kan filtrering utföras för noggrannare separation av ämnena.

På bilden dekanterar Gellert bort vätskan. Kvar blir den fasta fasen.