Förbränning

För att en förbränning skall ske måste tre villkor vara uppfyllda:

* Det måste finnas ett brännbart ämne.
* Det måste finnas tillgång till syre.
* Antändningstemperaturen måste uppnås.

För att släcka en brand, krävs att ett av villkoren inte uppfylls. Man kan släcka genom att kyla, kväva eller lämpa.

För att starta en förbränning åtgår det ofta inte så stora energimängder, men när förbränningen startat frigöres större mängder energi.

Vid förbränningen bildas produkter med lågt energiinnehåll.