Förbränning

Stearinljuset uppfanns 1823 av en fransman som kom på ett sätt att ta bort glycerol ur djurfett. Då kunde återstoden, som är stearin, användas vid tillverkning av ljus. Ljus hade tidigare stöpts av talg, vilket gav mycket osande ljus, eller av bivax vilket blev mycket dyrt.
I Sverige började Lars Johan Hierta 1839 tillverka ljus vid Liljeholmens stearin- fabriks AB.

Ljusutbytet för stearinljus är endast 0,4% att jämföra med en vanlig glödlampa där 7% av energin blir till ljus. För lysrör är utbytet 10%.
Stea är grekiska och betyder talg.

Stearinljusets veke

Ljusveken flätas för att den lättare ska böjas vilket ger en bättre och jämnare låga. Rent stearin kan brinna om stearinångan blir tillräckligt varm dvs överstiger flampunkten. Veken drar upp små mängder smält stearin i taget som förångas och brinner. Kolet i den förkolnade veken verkar som katalysator och sänker aktiveringsenergin och därmed flampunkten.

Stearinljusets temperaturfördelning

Sticker man in en blank metallbit i lågans underdel och drar ut den igen kan man se små droppar på metallen. Det är stearinånga som finns i detta område och som kondenserat på den kalla metallen.

Sticker man in metallen mitt i lågan sotas den. Det beror på att där finns kolfragment som ännu inte förgasats.

Håller man metallen alldeles över lågan sotas inte metallen. Allt kol har där förenats med syre till koldioxid.

Stearinljusets sammansättning

Stearin är en blandning av flera fettsyror:

* Stearinsyra med 18 kolatomer
* Palmitinsyra med 16 kolatomer
* Myristinsyra med 14 kolatomer
* Laurinsyra med 12 kolatomer

Stearin har smältpunkten 56°C vilket är tillräckligt högt för att en hård kant ska finnas kvar som hindrar det smälta stearinet att rinna längs ljusets utsida. Ljus kan också göras av paraffin vilket är en oljeprodukt som saknar syreatomer. Paraffin har något lägre smältpunkt, vilket är bra om ljusmassan är innesluten i ett kärl eller om ljuset är mycket tjockt eftersom det annars rinner. Inblandning av paraffin i vanliga ljus förekommer numera ofta. Rena stearinljus är gulaktiga, inte alls genomskinliga och ger en något större låga.